U bent hier

Ginkel Groep

Gervalin en Van Ginkel vormen samen één partner in het leveren en aanbrengen van dakbegroeiing, daktuinen en dakinrichting, een unieke samenwerking waarbij onze opdrachtgevers optimaal geadviseerd worden en naar de eindgebruiker toe een comfortabel en duurzame dakaankleding gerealiseerd kan worden.

Een daktuin, ook wel sedumdak, vegetatiedak of grasdak genoemd, is de oplossing voor veel stedelijke problemen. Het creëert nieuwe ruimte. Het brengt groen in de stad. Het zuivert fijnstof uit de lucht. Het buffert en zuivert regenwater waardoor riolen minder worden belast. Maar ook zonder maatschappelijke doelen is de daktuin van onschatbare waarde.

Een groen beschermd tapijt op uw huis

De begroeiing van een groendak beschermt de dakafdichting tegen extreme weersinvloeden zoals hitte en koude, sneeuw, storm en hagel. In vergelijking met de onbegroeide, dus onbeschermde,, variant is de levensduur van een begroeid dak tweemaal zo lang.

Duurzaam en ecologisch

Afhankelijk van de begroeiingsvorm houdt de dakbegroeiing circa 50 tot 99% van de jaarlijkse neerslag vast en wordt hierdoor de piekafvoer aanzienlijk verminderd. Het toch al overbelast afwateringsstelsel wordt ontalast en de kosten voor de afvalwaterzuivering kunnen worden verlaagd. Het vastgehouden water kan verdampen en op deze wijze weer teruggegeven worden aan de natuurlijke kringloop. Met een groen dak draagt u op actieve wijze bij aan de verbetering van het microklimaat.

Meer leefruimte

Een groendak zorgt voor extra woon-, werk- en recreatieoppervlakken voor ons maar ook meer verblijfsmogelijkheden voor dieren. Het zijn groene oases op de daken in de steden., ver van lawaai en stress. Ze vormen eilanden van rust en ontspanning met geurende planten en zingende vogels.

Energie besparen

Door dakbegroeiing wordt er bespaard op de energiekosten. ‘s Winters isoleren ze en ‘s zomers zorgen ze voor koelte. Door de verdampingsprocessen worden de temperaturen tijdens perioden van grote hitte in de daaronder liggende ruimte verlaagd.

Hogere levenskwaliteit

Groene daken verbeteren onze milieu- en levensomstandigheden. Ze filteren schadelijke stoffen uit de lucht, isoleren lawaai-intensiteit, beschermen tegen smog en bieden bescherming tegen sterke UV-straling.

Vervangende levensruimte voor planten en dieren

Groene daken verschaffen in zekere mate een compensatie voor ingrepen in de natuur doordat ze vervangende levensruimte bieden voor planten en dieren.

Categorie: